Tijdens een moreel beraad bespreek je moeilijke keuzes die je moet maken of kort geleden gemaakt hebt met je team. Er zijn twijfels over wat goede zorg/onderwijs of goed handelen is. Er is een moreel dilemma. Vragen over wat je doet of laat en waarom komen aan de orde.

Een gespreksleider faciliteert volgens een vaste methode een open gesprek. Hierbij gaat het niet om het elkaar overtuigen, het is dus geen discussie. Eigen aannames en overtuigingen worden tegen het licht gehouden. Dit doe je door er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Een moreel dilemma kent niet per se een juist antwoord. Daarom verken je samen wat de beste aanpak of oplossing kan zijn.

Overal waar professionals werken met en voor mensen komen morele dilemma’s voor. Wanneer er sprake is van machtsongelijkheid komt dit nog vaker voor, bijvoorbeeld tussen zorgverlener en cliënt of tussen overheid en burger. 

Sectoren waarvoor een moreel beraad geschikt is:

 • Jeugdzorg
 • Financiële dienstverlening
 • Justitie
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Woningbouw
 • (Geestelijke) Gezondheidszorg

Wanneer een of meerdere professionals ‘wakker liggen’ of ‘buikpijn krijgen’ is dit vaak een signaal dat een moreel beraad gewenst is. Ook wanneer er bepaald beleid is afgesproken, maar meerdere medewerkers dit aan hun laars lappen kan een moreel beraad helpen. 

Moreel beraad is zowel geschikt voor acute situaties waarin (snel) keuzes gemaakt moeten worden, als voor (jaren)lang spelende casussen waar maar niet verder mee gekomen wordt.

Ander dan bij intervisie staan bij moreel beraad de morele aspecten centraal. Er is zowel aandacht voor ieders eigen waarden en ontwikkeling als voor de vorming van een gezamenlijke visie.

Resultaten van een moreel beraad:

 • Inzichten en bewustwording die bijdragen aan de kwaliteit van het werk
 • Weloverwogen keuzes
 • Visie versterken
 • Teamleden zitten op één lijn
 • Gevoelens en emoties krijgen de juiste plek
 • Er wordt gesproken over wat er echt toe doet
 • Meer verbinding met collega’s en andere disciplines
 • Draagvlak voor lastige keuzes
 • Daadkracht en besluitvaardigheid

Voor een goed moreel beraad zijn de volgende voorwaarden belangrijk:

 • Tijd:  Anderhalf tot twee uur
 • Deelnemers: Drie tot twintig deelnemers, van één of meerdere disciplines
 • Begeleiding: Een gekwalificeerde gespreksleider
 • Casus: Een actuele situatie die een moreel dilemma of signalen hiervan oproept (Zie wanneer is een moreel beraad nuttig)

Tijdens een moreel beraad bespreek je moeilijke keuzes die je moet maken of kort geleden gemaakt hebt met je team. Er zijn twijfels over wat goede zorg/onderwijs of goed handelen is. Er is een moreel dilemma. Vragen over wat je doet of laat en waarom komen aan de orde.

Een gespreksleider faciliteert volgens een vaste methode een open gesprek. Hierbij gaat het niet om het elkaar overtuigen, het is dus geen discussie. Eigen aannames en overtuigingen worden tegen het licht gehouden. Dit doe je door er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Een moreel dilemma kent niet per se een juist antwoord. Daarom verken je samen wat de beste aanpak of oplossing kan zijn.

Overal waar professionals werken met en voor mensen komen morele dilemma’s voor. Wanneer er sprake is van machtsongelijkheid komt dit nog vaker voor, bijvoorbeeld tussen zorgverlener en cliënt of tussen overheid en burger. 

Sectoren waarvoor een moreel beraad geschikt is:

 • Jeugdzorg
 • Financiële dienstverlening
 • Justitie
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Woningbouw
 • (Geestelijke) Gezondheidszorg

Wanneer een of meerdere professionals ‘wakker liggen’ of ‘buikpijn krijgen’ is dit vaak een signaal dat een moreel beraad gewenst is. Ook wanneer er bepaald beleid is afgesproken, maar meerdere medewerkers dit aan hun laars lappen kan een moreel beraad helpen. 

Moreel beraad is zowel geschikt voor acute situaties waarin (snel) keuzes gemaakt moeten worden, als voor (jaren)lang spelende casussen waar maar niet verder mee gekomen wordt.

Ander dan bij intervisie staan bij moreel beraad de morele aspecten centraal. Er is zowel aandacht voor ieders eigen waarden en ontwikkeling als voor de vorming van een gezamenlijke visie.

Resultaten van een moreel beraad:

 • Inzichten en bewustwording die bijdragen aan de kwaliteit van het werk
 • Weloverwogen keuzes
 • Visie versterken
 • Teamleden zitten op één lijn
 • Gevoelens en emoties krijgen de juiste plek
 • Er wordt gesproken over wat er echt toe doet
 • Meer verbinding met collega’s en andere disciplines
 • Draagvlak voor lastige keuzes
 • Daadkracht en besluitvaardigheid

Voor een goed moreel beraad zijn de volgende voorwaarden belangrijk:

 • Tijd:  Anderhalf tot twee uur
 • Deelnemers: Drie tot twintig deelnemers, van één of meerdere disciplines
 • Begeleiding: Een gekwalificeerde gespreksleider
 • Casus: Een actuele situatie die een moreel dilemma of signalen hiervan oproept (Zie wanneer is een moreel beraad nuttig)

Tijdens een moreel beraad bespreek je moeilijke keuzes die je moet maken of kort geleden gemaakt hebt met je team. Er zijn twijfels over wat goede zorg/onderwijs of goed handelen is. Er is een moreel dilemma. Vragen over wat je doet of laat en waarom komen aan de orde.

Een gespreksleider faciliteert volgens een vaste methode een open gesprek. Hierbij gaat het niet om het elkaar overtuigen, het is dus geen discussie. Eigen aannames en overtuigingen worden tegen het licht gehouden. Dit doe je door er vanuit verschillende invalshoeken naar te kijken. Een moreel dilemma kent niet per se een juist antwoord. Daarom verken je samen wat de beste aanpak of oplossing kan zijn.

Overal waar professionals werken met en voor mensen komen morele dilemma’s voor. Wanneer er sprake is van machtsongelijkheid komt dit nog vaker voor, bijvoorbeeld tussen zorgverlener en cliënt of tussen overheid en burger. 

Sectoren waarvoor een moreel beraad geschikt is:

 • Jeugdzorg
 • Financiële dienstverlening
 • Justitie
 • Overheid
 • Onderwijs
 • Woningbouw
 • (Geestelijke) Gezondheidszorg

Wanneer een of meerdere professionals ‘wakker liggen’ of ‘buikpijn krijgen’ is dit vaak een signaal dat een moreel beraad gewenst is. Ook wanneer er bepaald beleid is afgesproken, maar meerdere medewerkers dit aan hun laars lappen kan een moreel beraad helpen. 

Moreel beraad is zowel geschikt voor acute situaties waarin (snel) keuzes gemaakt moeten worden, als voor (jaren)lang spelende casussen waar maar niet verder mee gekomen wordt.

Ander dan bij intervisie staan bij moreel beraad de morele aspecten centraal. Er is zowel aandacht voor ieders eigen waarden en ontwikkeling als voor de vorming van een gezamenlijke visie.

Resultaten van een moreel beraad:

 • Inzichten en bewustwording die bijdragen aan de kwaliteit van het werk
 • Weloverwogen keuzes
 • Visie versterken
 • Teamleden zitten op één lijn
 • Gevoelens en emoties krijgen de juiste plek
 • Er wordt gesproken over wat er echt toe doet
 • Meer verbinding met collega’s en andere disciplines
 • Draagvlak voor lastige keuzes
 • Daadkracht en besluitvaardigheid

Voor een goed moreel beraad zijn de volgende voorwaarden belangrijk:

 • Tijd:  Anderhalf tot twee uur
 • Deelnemers: Drie tot twintig deelnemers, van één of meerdere disciplines
 • Begeleiding: Een gekwalificeerde gespreksleider
 • Casus: Een actuele situatie die een moreel dilemma of signalen hiervan oproept (Zie wanneer is een moreel beraad nuttig)

Gespreksleider moreel beraad

Yvonne is een ervaren en gekwalificeerde gespreksleider moreel beraad. Naast haar professionele kundigheid neemt zij impliciet haar ervaringen als cliënt mee die haar anders doet luisteren en andere vragen doet stellen.

Behoefte aan of nieuwsgierig naar een moreel beraad? Neem dan contact met haar op voor meer informatie.

Je bent nu aangemeld voor Escape the stress veerkrachtbooster. Komende week ontvang je via WhatsApp je eerste bericht.

Fijn dat je meedoet! tot op whatsapp

Ga naar de inhoud