Aanbod voor organisaties

 

Wil je de mensen met wie je werkt – van cliënten tot zorgverleners – faciliteren en stimuleren om uit hún leven te halen wat erin zit?

Als spreker, trainer, begeleider of ervaringsdeskundige kan iLonk jouw organisatie hierbij ondersteunen en inspireren. Maatwerk is in overleg altijd mogelijk en de activiteiten kunnen plaatsvinden op elke gewenste locatie, zolang die rolstoeltoegankelijk is.

 

Meer weten? Neem contact op via het formulier onderaan of mail me. 

Spreken

Zoek je een spreker met inhoudelijke én ervaringskennis op het gebied van zingeving, humanisering en empowerment? Je kunt me boeken via ZijSpreekt!

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van mogelijke thema’s. Ervaringen in mijn eigen leven met veerkracht, afhankelijkheid en mogelijkheden zien, combineer ik daarbij met wetenschappelijke theorieën uit onder meer de psychologie, sociologie en filosofie.

 

Ik ben in te zetten voor grote en kleine groepen, met heel veel of juist maar een beetje interactie. De precieze vorm en inhoud bepalen we in overleg – afhankelijk van het publiek en wat past bij jouw organisatie of evenement.

 

Motivational speaker

Mijn levensverhaal, de keuzes die ik in mijn leven maak en mijn inzichten, blijken voor anderen vaak inspirerend te zijn. Wat voor mij vanzelfsprekend is, is dat voor anderen niet. Door over ervaringen uit mijn leven te vertellen, geef ik anderen een nieuwe kijk op hun eigen keuzes en persoonlijke ontwikkeling.

 

De mentaliteit van veerkracht

Veerkracht is een manier van denken en ervaren. Onderdelen hiervan bij jezelf herkennen geeft kracht en inspiratie. Zeker gecombineerd met mijn persoonlijke verhalen over veerkracht. Weet hoe veerkracht werkt en waarom het ook niet altijd lukt om veerkrachtig te zijn.

 

Verbindende kwetsbaarheid

We onderscheiden vaak groepen in zelfredzaam en kwetsbaar. En zijn er trots op dat we zelfredzaam zijn. Maar verschillende benaderingen laten zien dat aan zelfredzaamheid ook valkuilen zitten en dat kwetsbaarheid ook mogelijkheden biedt. Als persoon uit de groep kwetsbaren help ik je bij het omdenken van zelfredzaamheid en kwetsbaarheid.

 

Benut je mogelijkheden

Het lijkt een open deur om te zeggen dat je je mogelijkheden moet benutten. Toch is dit ingewikkeld. Want wat zijn je mogelijkheden? En hoe benut je ze? Ook anderen stimuleren hun mogelijkheden te benutten, is in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Vooral als iemand zelf niet mee lijkt te willen werken. Met een frisse blik en nieuwe inspiratie om mogelijkheden te benutten kun je na deze lezing naar huis.

 

Onafhankelijkheid en autonomie

Onafhankelijk staat in onze samenleving synoniem aan goed. Maar wanneer ben je eigenlijk voldoende onafhankelijk? En bestaat er ook zo iets als te veel onafhankelijkheid? Verschillende visies op onafhankelijkheid, autonomie en afhankelijkheid passeren de revue, zodat je zélf kunt bepalen hoe je in het vervolg over deze thema's denkt.

 

De inclusieve samenleving

Dat het voor mensen die nu aan de zijlijn van de maatschappij staan goed is om mee te doen in de samenleving lijkt logisch. Minder vanzelfsprekend is het dat diversiteit in een samenleving waarin iedereen kan meedoen voor iederéén van meerwaarde is. Waarom dit is en welke houding dit van mensen vraagt zijn onderwerpen waar ik op in zal gaan.

 

Sociale duurzaamheid

Duurzaamheid is inmiddels een bekend begrip als het om het milieu gaat. Maar als het gaat om de verhoudingen tussen mensen onderling zijn we, in een maatschappij waarin het individualisme hoogtijdagen kent, nauwelijks bezig met wat er nodig is om op lange termijn goed samen te leven. Toch is hier wel veel kennis over beschikbaar. Aanknopingspunten om te werken aan sociale duurzaamheid zowel als individu als vanuit organisaties en de samenleving komen aan de orde.

 

Ervaringsdeskundigheid

Steeds vaker wordt aan ervaringsdeskundigen gevraagd wat zij ergens van vinden. Toch roept dit ook vragen op: Kan iedereen ervaringsdeskundige zijn? Wat is de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen? Verdringen ervaringsdeskundigen de professionals niet? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod, zodat je beter kunt (gaan) werken met ervaringsdeskundigen.

 

 

 Invoer:

Voornaam
Achternaam *
Organisatie *
Uw Email adres *
Telefoon
Ik wil voor mijn organisatie meer weten over *
Opmerking/vraag
Aanmelden nieuwsbrief
 Ja, graag
* Verplichte velden
Een schip kan geen diepgang hebben zonder ballast