Aanbod voor organisaties

Naast het werken met individuen helpt iLonk organisaties om mensen te faciliteren en stimuleren uit hun leven te halen wat erin zit. Als spreker, trainer, begeleider of ervaringsdeskundige kan iLonk jou organisatie ondersteunen en inspireren. Maatwerk is in overleg altijd mogelijk.

 

Mocht je interesse of vragen hebben dan kun je contact met me opnemen via het formulier onderaan deze pagina of mail me. In principe kan het aanbod op een locatie naar uw wens plaatsvinden, mits deze locatie rolstoeltoegankelijk is.Spreken

Yvonne Lammertink is in te huren als spreker. Voor grote en kleine groepen, met heel veel of een beetje interactie altijd sluit zij aan bij het publiek.  

De inhoud kan afgestemd worden op de vraag en behoefte van jullie organisatie of evenement. De thema kunnen de genoemde thema’s hieronder zijn, maar in overleg is een ander thema mogelijk. Ik ben te boeken via ZijSpreekt.

 

Motivational speaker

Mijn levensverhaal, de keuzes die ik in mijn leven maak en mijn inzichten, blijken voor anderen vaak inspirerend te zijn. Wat voor mij vanzelfsprekend is, is dat voor anderen niet. Door over ervaringen uit mijn leven te vertellen, geef ik anderen een nieuwe kijk op hun eigen keuzes en persoonlijke ontwikkeling.

 

De mentaliteit van veerkracht

Veerkracht is een manier van denken en ervaren. Onderdelen hiervan bij jezelf herkennen geeft kracht en inspiratie. Zeker gecombineerd met mijn persoonlijke verhalen over deze delen van veerkracht.  Weet hoe veerkracht werkt en waarom het ook niet altijd lukt om veerkrachtig te zijn.

 

Verbindende kwetsbaarheid

We onderscheiden vaak groepen in zelfredzaam en kwetsbaar. En zijn er trots op dat we zelfredzaam zijn. Maar verschillende benaderingen laten zien dat het aan zelfredzaamheid ook valkuilen zitten en dat kwetsbaarheid ook mogelijkheden biedt. Als persoon uit de groep kwetsbaren help ik je bij het omdenken van zelfredzaamheid en kwetsbaarheid.

 

Benut je mogelijkheden

Het lijkt een open deur om te zeggen dat je je mogelijkheden moet benutten. Toch is dit ingewikkeld. Want wat zijn je mogelijkheden? En hoe benut je ze? Ook anderen stimuleren hun mogelijkheden te benutten, is in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Vooral als iemand zelf niet mee lijkt te willen werken. Met een frisse blik en nieuwe inspiratie om mogelijkheden te benutten kun je na deze lezing naar huis.

 

Onafhankelijkheid en autonomie

Onafhankelijk staat in onze samenleving synoniem aan goed. Maar wanneer ben je eigenlijk voldoende onafhankelijk? En bestaat er ook zo iets als te veel onafhankelijkheid? Verschillende visies op onafhankelijkheid, autonomie en afhankelijkheid passeren de revue, zodat je zélf kunt bepalen hoe je in het vervolg over deze thema's denkt.

 

De inclusieve samenleving

Dat het voor mensen die nu aan de zijlijn van de maatschappij staan goed is om mee te doen in de samenleving lijkt logisch. Minder vanzelfsprekend is het dat voor iedereen diversiteit in een samenleving waarin iedereen kan meedoen van meerwaarde is. Waarom dit is en welke houding dit van mensen vraagt zijn onderwerpen waar ik op in zal gaan.

 

Sociale duurzaamheid

Duurzaamheid is inmiddels een bekend begrip als het om het milieu gaat. Maar als het gaat om de verhoudingen tussen mensen onderling zijn we, in een maatschappij waarin het individualisme hoogtij dagen kent, nauwelijks bezig met wat er nodig is om op lange termijn goed samen te leven. Toch is hier wel veel kennis over beschikbaar. Aanknopingspunten om te werken aan sociale duurzaamheid zowel als individu als vanuit organisaties en de samenleving komen aan de orde.

 

Ervaringsdeskundigheid

Steeds vaker word aan ervaringsdeskundigen gevraagd wat zij er van vinden. Toch roept dit veel vragen op. Vragen zoals: Kan iedereen ervaringsdeskundige zijn? Wat is de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen? Verdringen ervaringsdeskundigen de professionals niet? Deze en nog veel meer vragen komen aanbod, zodat je beter kunt (gaan) werken met ervaringsdeskundigen.

 

Dialooggesprekken


In een dialooggesprek gaat het erom om met elkaar in gesprek te komen. Het luisteren naar elkaar, het uitwisselen van ervaringen en proberen te komen tot wederzijds begrip zijn hierbij belangrijk. Mensen verschillen en buiten het dialooggesprek kunnen ze verschillende rollen hebben, ook in hiërachie. Maar tijdens het dialooggesprek is iedereen gelijkwaardig. Meningen en ervaringen kunnen verschillen, maar deze verschillen worden als startpunt gebruikt om elkaar beter te gaan begrijpen.

Onderwerpen kunnen heel groot zijn, zoals het thema vrijheid, macht of zeggenschap. Of juist klein en concreet, zoals inrichting van een gezamenlijke ruimte of omgangsvormen binnen jullie groep.

Wanneer het in jullie organisatie of groep rondom een bepaald thema moeilijk is om goed naar elkaar te luisteren en verschillen in opvattingen erg ver uiteen liggen, kan een dialooggesprek bijdragen aan begrip voor ieders positie en opvatting van waaruit een startpunt voor verdere verbinding en samenwerking kan ontstaan om samen op weg te gaan.

 Invoer:

Voornaam
Achternaam *
Organisatie *
Uw Email adres *
Telefoon
Ik wil voor mijn organisatie meer weten over *
Opmerking/vraag
Aanmelden nieuwsbrief
 Ja, graag
* Verplichte velden
Een schip kan geen diepgang hebben zonder ballast